Luni - Vineri: 9 AM - 5 PM

Politica de confidențialitate

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale pentru ESCORPION 707 IMPEX SRL, in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet https://escargo.ro/, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “site-ul”.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al site-ului, https://escargo.ro/ va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Serviciul ales
 • Mesaj

Dacă sunteți vizitator al site-ului, ESCORPION 707 IMPEX SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunilor “Cere o oferta”, în măsura în care ne contactați în acest fel.
 • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul cautărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri catre, prin și de la site-ul nostru, informații sau servicii vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

În cazul în care ne contactați prin formularul de contact de pe site pot fi stocate date și informații în scopul procesării cererii dvs. si pentru follow-up.

Dacă lăsați un comentariu pe situl nostru, informatiile trimise prin formularul de programare (nume, prenume, telefon, adresa de email) le vom salva timp de 1 an în scopul deservirii clienților. Menționăm că nu folosim informațiile transmise în aceste formulare în scopuri de marketing.

 • pentru îndeplinirea obligatiilor legale ce revin ESCORPION 707 IMPEX SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ESCORPION 707 IMPEX SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de ESCORPION 707 IMPEX SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastra, dacă alegeți să-l furnizați.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Escargo de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Consimțământ

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate.

Dreptul la informare și dreptul de retragere a acordului de folosire a datelor

Vă informăm cu privire la drepturile dumneavoastră, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Îți poți retrage în orice moment acordul privind utilizarea datelor personale prelucrate contactandu-ne la adresele din Contact.

Persoanele sub 18 ani

Nu este recomandat ca persoanele sub 18 ani sa furnizeze data cu caracter personal fără consimțământul părinților sau tutorilor. Noi nu solicită informații personale de la copii și adolescenți și nu colectăm în mod intenționat astfel de date.

Modificări privind politică de confidentialitate ale datelor cu caracter personal

Operatorul își rezerva dreptul de a modifica conținutul politicii de confidențialitate în orice moment, fara restrictii, în special în vederea adaptării la schimbările legislative și tehnice. Cea mai actuala versiune a politicii de confidentialitate este disponibilă permanent pe https://escargo.ro/.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

ESCORPION 707 IMPEX SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care doriți sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, va puteți exercita drepturile prin solicitare la adresele din Contact.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ESCORPION 707 IMPEX SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de ESCORPION 707 IMPEX SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastra cu caracter personal către terțe părți.

Pe langa operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, că persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal catre autoritațile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • în situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre ESCORPION 707 IMPEX SRL prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci cand dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ESCORPION 707 IMPEX SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiati

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de catre ESCORPION 707 IMPEX SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea ESCORPION 707 IMPEX SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de catre ESCORPION 707 IMPEX SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ESCORPION 707 IMPEX SRL sa anonimizezi aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrării, în anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format usor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de către ESCORPION 707 IMPEX SRL catre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opozitie
  – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  – in orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ESCORPION 707 IMPEX SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ESCORPION 707 IMPEX SRL poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masura semnificativa;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Confidentialitatea minorilor

ESCORPION 707 IMPEX SRL nu contactează cu bună știință sau nu colecteă informații de la persoane cu varsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu varsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intram in posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Modificări în politică de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (daca este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookies. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, va rugam sa accesati Politica de utilizare cookies.

Publicat la 15.03.2023

Folie stretch automata. Specificații

Gama Escargo include fiecare soluție de folie de împachetare pentru fiecare aplicație de mașină: 100% reciclabile, pentru sarcini grele și temperaturi scăzute, pentru putere de reținere ridicată, ca linie organică proprie și în toate grosimile relevante de material.

spec-1

Completează formularul de mai jos pentru a primi o ofertă
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Pentru programări telefonice, apelați:

0772 256 389

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.