Monday - Friday: 9 AM - 5 PM

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE DIN ACTIVITATE

Mai 2023

COMPANIE: ESCORPION 707 IMPEX SRL.

Activitatea se desfasoara la punctele de lucru ale societății din:

 • Comuna Apahida, sat Sânnicoara, str. Libertății, nr. 16, jud. Cluj
 • Oraș Targoviște, str. Laminorului, nr. 8, judetul Dâmbovița

Obiectul de activitate principal este de producere ambalaje de lemn, inclusiv din deșeuri de ambalaje, reparare paleți de lemn, încadrate sub codurile CAEN Rev. 2:

 • cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
 • cod CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
 • cod CAEN 3319 – Recuperarea altor echipamente
 • cod CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
 • cod CAEN 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • cod CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Autorizații  deținute:

 • Comuna Apahida – Autorizaţia de mediu nr. 235/20.12.2021, revizuită la 12.04.2023.
 • Oraș Targoviște – Autorizaţia de mediu nr. 19/01.02.2019, revizuită la 10.02.2023.

Prezentul program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea societății ESCORPION 707 IMPEX SRL, este întocmit conform OUG 92/2021, art. 44 și are la bază auditul realizat în anul 2022 și rezultatul evaluării progreselor realizate, raportat la programul anterior. În anul 2023 nu s-a realizat un nou audit. Următorul audit este planificat pentru martie 2025.

Pe baza evaluării indicatorilor stabiliți în anul 2022, a progreselor și a statului măsurilor stabilite în programul anterior s-au menținut majoritatea măsurilor stabilite în programul anterior.

 • Scopul programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea ESCORPION 707 IMPEX SRL pentru anul 2023: Identificarea unor măsuri de creștere a cantităților de deșeuri de lemn colectate și reciclate, raportat la anul 2022.
 • Obiectivul: Creșterea cantităților de deșeuri de lemn colectate și reciclate raportat la anul 2022
 • Indicatori de evaluare a progreselor, stabiliți în programul anterior: Cantitatea de deșeuri de ambalaje de lemn colectate /producția de paleți = Indice de valorificare a deșeurilor de lemn colectate

În anul 2022 indicatorul de valorificare a deșeurilor de ambalaje de lemn colectate a fost de 1,079 tone deșeu lemn colectat /tona paleți produsi.

În anul 2021 indicatorul de valorificare a deșeurilor de ambalaje de lemn colectate a fost de 0,541 tone deșeu lemn colectat /tona paleți produsi.

În anul 2022 s-a înregistrat o creștere cu 0,538 tone față de anul 2021.

 • Ținte: Cresterea sau menținerea indicatorului de valorificare deșeu de ambalaj de lemn față de anul 2022.
 • Măsuri/Acțiuni:
Măsură propusăAcțiuni pentru implementareTermenul limită propusResponsabil
Creșeterea indicatorului de valorificare deșeu de ambalaj de lemnIdentificarea de noi potențiali clienți și contractarea activității de valorificare, inclusiv prin vânzarea paleților produși din lemn valorificatPermanentConducere
Stimularea clienților în utilizarea paleților din lemn valorificat de către Escorpion 707 IMPEX, eventual prin inscripționarea paleților noi cu semne care să arate faptul că sunt produși din material reciclatPermanentConducere/Marketing
Controlul calității materiei prime și monitorizarea procesului tehnologic pentru a reduce deșeul de producție specific rezultat din procesul tehnologic (deșeu de rumegus/rebuturi)PermanentConducere/Departament productie

Data: 30.05.2023

ESCORPION 707 IMPEX SRL.

REPREZENTANT LEGAL

Automatic stretch film. Specifications

The Escargo range includes every wrapping film solution for every car application: 100% recyclable, for heavy duty and low temperatures, for high holding power, as its own organic line and in all relevant material thicknesses.

spec-1

Complete the form below to receive a quote
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

For phone appointments, call:

0772 256 389

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.